برگزاری شورای داخلی

با سلام و احترام به استحضار می رساند جلسه  شورای داخلی مورخ1402/10/27 راس ساعت8 صبح در خیریه امدادگران عاشورا اصفهان با حضور اعضای معاونتها برگزار گردید.این جلسه در راستای ارائه  هرچه بهتر خدمات  به مددجویان تشکیل  و  جهت برگزاری  مجمع خیرین  در تاریخ 1402/12/09 مصوباتی در چی داشت .