جلسه هیات امناء

به استحضار می رساند  جلسه  هیات امناء خیریه  امدادگران  عاشورا  با حضور  اکثریت  اعضاء در خصوص  جذب منابع  پایدار، مکان  و غربالگری  در تاریخ 1403/2/20 روز پنجشنبه  از ساعت 16 در دفتر موسسه  واقع در خیابان  لاهور  برگزار  و مصوباتی  در پی داشت. .