جلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره  موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان  در تاریخ 1402/9/30 در دفتر ریاست محترم  دانشگاه علوم پزشگی با حضور دکتر شیرانی   برگزار  و مصوباتی در پی داشت  در پایان جلسه، از زحمات آقای حلاج مسئول محترم پشتیبانی  موسسه توسط مدیر عامل  تقدیر  و قدردانی به عمل آمد  و هدیه ای به ایشان اهدا گردید.