توزیع گوشت 1402

به استحضار می رساند  موسسه خیریه  امدادگران عاشورا اصفهان  تعداد 500 بسته گوشت 1.5 کیلو گرمی  اهدایی  ازبرنامه سمت خدا  را در بین مددجویان تحت پوشش  خود  در آذر ماه  توزیع  نمود. بدین وسیله  از زحمات  کلیه همکاران عزیز در خیریه  امدادگران  عاشورا تهران  ، اصفهان  و برنامه سمت خدا حاج آقا رفیعی  که خالصانه  و صادقانه  زحمت کشیدند  ودر این امر خیر ما را یاری  نمودند  تقدیر  و تشکر می نماییم .

مدیر عامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

دکتر عبدالحمید انصاری پور

 

 

ر