بازدید از درمانگاه

به  استحضار می رساند در روز چهارشنبه  مورخ 1403/3/30 مسئولین خیریه امدادگران عاشورا اصفهان بازدیدی از  درمانگاه جنب امامزاده ابوالعباس خوراسگان  به عمل آورده  ومقرر شد ظرف  یک هفته  گزارش شناسنامه ای از آن درمانگاه ( ابنیه ، تاسیسات ،تجهیزات اداری _ تخصصی) توسط آقای مهندس  رستگار نیا  به این موسسه  ارسال  تادر خصوص  تصمیم  گیری های بعدی  اقدامات لازم  بعمل آید .