دیدار مجدد از مددجو

به دلیل  شرایط خاص  مددجو ( تخلیه  چشم) در تاریخ 1402/7/28آقای دکتر صانعی  نایب رئیس  هیات مدیره ، آقای تیموری  قائم مقام  موسسه آقای حلاج  مسئول پشتیبانی  و سرکار خانم داوری  مسئول خیرین  به منزل مددجو  رفته ، مصوبات قبلی  اجرا و این  دیدار مصوبات  خوبی  در پی داشت .