دیدار مسئولین امدادگران عاشورا تهران از خیریه اصفهان

با سلام  باستحضار  می رساند  جلسه بازدید همکاران  در موسسه خیریه  امدادگران عاشورا  تهران  جناب آقای دکتر یعقوبی  و آقایان  رویی زاده  و  رئیسی  از موسسه  خیریه امدادگران عاشورا  اصفهان  در تاریخ 1402/9/19 از ساعت11 تا 15 در مکان خیریه  برگزار  و مقرر شد  این جلسات در تهران  با حضور رده های مشابه برگزار  و مصوباتی جهت اجرای هرچه بهتر  برنامه ها  به همراه  داشته باشد  در این جلسه  ابتدا آقای دکتر انصاری پور مدیر عامل موسسه ضمن خیر مقدم خدمت همکاران فوق گزارشی از اقدامات  انجام شده  در 6 ماهه اول  سال 1402 ارائه  نمودند  و از پیشنهادات  و نظرات  معاونین  موسسه  استفاده  گردید .