دریافت فطریه و کفاره

خیریه امدادگران عاشورا آماده دریافت فطریه و کفاره شما خیرین بزرگوار در آستانه عید سعید فطر میباشد.

لطفا در صوت واریز،مراتب را به شماره 09908585960 اطلاع داده تا درهمین راستا استفاده گردد.

شماره کارت: ۶۲۷۳۸۱۱۰۳۵۰۵۳۶۳۳