اردوی یک روزه فرهنگی, سیاحتی موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان پاییز ۱۴۰۲

 

 

 

 

 

اردو از تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ تا تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ در منطقه چادگان برگزار گردید که در این اردو جلساتی در رابطه با اهداف موسسه تشکیل و از خیر جناب حاج اقا حاجیلو با اهدای تندیس و لوح تقدیر تشکر و قدر دانی به عمل آمد