برگزاری جلسه غربالگری

به استحضار می رساند غربالگری کانسر برست برای تعداد50 نفر از خانواده  مددجویان انجام شد  که  از این  افراد خانم های بالایی 40  سال  به بیمارستان  صدوقی  در راستای  ویزیت  متخصص  زنان  و ماموگرافی معرفی شدند  و جلسه ای آموزشی  با کارشناس  مامایی برای  خانم های  زیر 40 سال برگزار گردید .