برگزاری جلسه مشاوره

بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه مشاوره گروهی با حضور روانشناس سرکار خانم قنبری جهت تقویت روحیه مددجویان در تاریخ۱۴۰۲/۱۰/۱۹  از ساعت 15 تا 17درسالن اجتماعات بیمارستان شهید آیت الله  صدوقی برگزارگردید.