جلسه همکاری با خیریه سالار شهیدان

با سلام جلسه ای با اعضای هیات مدیره خیریه سالار شهیدان درخصوص همکاری دوجانبه برای بیماران وخانواده های افراد سرطانی در تاریخ ۱۷ آبانماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در خیریه امدادگران  عاشورا اصفهان برگزار ومصوبات خوبی در پی داشت ومقرر شد تفاهم نامه ای تنظیم وهمکاری دوطرف در آینده نزدیک تسریع گردد تابتوانیم به بیماران وخانواده این عزیزان خدمات بهتری ارائه نماییم