جلسه هیات مدیره

جلسه هیات مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان با حضور  ریاست  محترم  دانشگاه  در تاریخ 5شنبه 4 آبان  از ساعت 13 تا 15 در دفتر ریاست  دانشگاه برگزار  و گزارش عملکرد 6 ماهه  موسسه  توسط مدیر عامل آقای دکتر انصاری پور  ارائه گردید  و مصوبات خوبی  در پی داشت .