سفرزیارتی مددجویان به مشهد مقدس

از تاریخ 1403/3/29 تا تاریخ 1403/4/3 تعداد 50 نفر  از  مددجویان  موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان  با همکاری آستان قدس  رضوی  به مشهد مقدس  اعزام  شدند .