شورای داخلی

با سلام و احترام به استحضار می رساند جلسه  شورای داخلی مورخ1402/9/22 راس ساعت8 ونیم صبح در خیریه امدادگران عاشورا اصفهان با حضور اعضای معاونتها برگزار گردید.این جلسه در راستای ارائه  هرچه بهتر خدمات  به مددجویان تشکیل  و مصوباتی در پی داشت.