موسسه خیریه امدادگران عاشورا حامی بیماران مبتلا به سرطان و صعب العلاج یک خیریه غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و مردم نهاد است که در چهار چوب قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی و مطابق اهداف و وظائف تعریف‌ شده در اساسنامه خود فعالیت می‌نماید.

توجه این خیریه رسیدگی و کمک به بیماران مبتلا به سرطان و صعب‌ العلاج است که از پرهزینه‌ ترین بیماری‌ ها بوده و معمولاً درمان طولانی مدتی را به خانواده‌ها تحمیل می‌نماید .پایه‌های خدمت گذاری به بیماران نیازمند در این موسسه خیریه بر خیرخواهی پنج دسته از خیرین استوار است :

۱- دسته اول پزشکان و مراکز درمانی هستند که حسب توافقات صورت گرفته به بیماران ارجاعی از این موسسه خدمات رایگان درمانی و دارویی ارائه می‌نمایند .
۲- دسته دوم خیرینی هستند که با انواع کمک‌های نقدی هزینه‌های از بیماران را پوشش می‌دهند که نیاز به پرداخت نقدی دارد.
‌3- دسته سوم انواع مؤسسات مالی و اعتباری هستند که مطابق توافقات صورت گرفته اقدام به پرداخت وام‌های مناسب به بیماران نیازمند می‌کنند.
۴- دسته چهارم خیرین هستند که هزینه‌های اداری و اقدامات فرهنگی موسسه را تأمین می‌ نمایند .
۵- و دسته آخر خیرینی هستند که به صورت افتخاری در زمینه‌های مختلف چه در بخش اداری موسسه و چه در حوزه مددکاری و چه انواع خدمات حمایتی و معنوی یاور بیماران نیازمند هستند.
این موسسه به غیر از کمک به بیماران نیازمند معتقد است برای زدودن فقر و بیماری از چهره این سرزمین و حفاظت از کیان خانواده می باید در حد توان خود به ترویج فرهنگ اسلام ناب و توجه به کرامات انسان و گسترش روحیه بخشندگی و انفاق در جامعه اقدام نماید.


وظایف موسسه امدادگران عاشورا:

1- برنامه ریزی و تنظیم برنامه های سالیانه ، میان مدت و ترسیم افق بلند ملت برای توسعه با توجه به موانع و مشکلات موجود.

2- توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت داوطلبانه و خیرخواهانه در بین گروه های پزشکی و پیراپزشکی.

3- کوشش در جهت تمهید زمینه های مناسب و تدوین برنامه های ویژه جهت استفاده و بهره گیری موثر از توان مراکز درمانی ، پزشکان و افراد خیر و توجیه آنان به منظور جلب همکاری و مساعدت ایشان از طریق برگزاری نشت های مشترک.

4- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فالیت های موسسه به منظور بهبود کیفیت خدمات.

5- تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و مقررات جاری موسسه حسب نیازهای موجود.

6- برنامه ریزی و تلاش در جهت توسعه شعبات شهرستانی به منظور گسترش خدمات موسسه در کل کشور.

7- کسترش فضای اعتماد و تعامل میان موسسه خیریه امدادگران عاشورا و سایر موسسات غیر دولتی خیریه ای جهت استفاده از قابلیت ها و رفیت های موجود آنان برای معرفی نیازمندان و ارایه تسهیلات به آنان.